Ett bra boende
Få reda på vilken typ av boende
BRF Snöstjärnan erbjuder och hur du blir medlem

Nyheter

Nyheter

 • Förtydliganden från stämman
  Hanna Lagström Nyheter 2017-03-18

  Hej! Här nedan följer en liten summering på de punkter som vi skulle återkomma om, som kom upp som frågor på årets stämma.    •    Not 2 (Rörelseintäkter) gällande...

  Läs mer...

 • Inbrott i bilar
  Hanna Lagström Nyheter 2017-03-18

  Vi har fått kännedom om att det varit inbrott i två bilar på parkeringen på Vinkelhaksvägen under denna vecka. Vi vill göra er uppmärksamma på detta och ser ni något...

  Läs mer...

Föreningens kalender
Detta

Årsstämma i Allianskyrkan

7 mars 2017

Bo Tips

Galleri

Adress
Lillvägen 34, 138 34 Älta
Telefon
070-22 333 444 (telefonen används sällan så maila gärna istället)
E-post
styrelsen@snostjarnan.se
Webb
www.snostjarnan.se