Nyheter

Förtydliganden från stämman

Hej!

Här nedan följer en liten summering på de punkter som vi skulle återkomma om, som kom upp som frågor på årets stämma. 

 

    Not 2 (Rörelseintäkter) gällande Bredbandsbolaget. De är inte upptagna som någon speciell post i årsredovisningen, de nettas direkt mot fakturorna. Vilket betyder att vi får in 264 kr från varje hushåll och de skickar vi till Bredbandsbolaget och syns därför inte. Det är inte upptaget i årsredovisningen då de ska kvittas direkt mot kostnaden.  

Innan gruppanslutningen kom igång så var det lite strul vilket gjorde att vi inte skulle betala de första 3 månaderna (sommaren -15). 142 952 kr är för perioden vi skulle haft gratis och vi kommer gå igenom med styrelsen som var ansvarig för den perioden för att se vad som hänt då det bokats på detta år men var för jun-aug 2015. Vi behöver lite mer tid på oss att undersöka då ingen av den nuvarande styrelsen satt med under det året då gruppanslutningen gjordes.

    Not 6 (Personalkostnader) gällande löner, 24 038 kr. Föreningen hade sommarjobbare sommaren 2015. Dessa löner bokades i september det året vilket betyder att det hamnade på nästa räkenskapsår dvs. året 2015/2016. (Nya styrelsen tillsattes Januari 2016) En del av denna lön (ca 10 600 kr) betalades ut till Alper Aksoy då han gick in som konsult gällande vår gruppanslutning med Bredbandsbolaget.

Vi ber att få återkomma gällande ersättning från Bredbandsbolaget när det gäller dålig bild och ljud.

Mvh Styrelsen