Fastighet

08- 289 690
Mån-fre kl 7-16 
E-post:

Fastighetsbolaget som har hand om våra fastigheter och gårdar heter Dirigo Fastighet & Förvaltning AB.

Akuta fel

Fastighetsjour 08-187 000
Mån-Fre 16.00-07.00 

Journummer skall endast användas vid akuta ärenden så som större vattenläckage.

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Internet/TV

https://www.telenor.se/kundservice/ 

Insekter/skadedjur

Nomor Tel. 0771-122 300
Mån-Fre 07.00-17.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring