Styrelsen består, i år, av sju personer, fyra ledamöter och tre suppleanter. Vi ses en gång i månaden och har styrelsemöte i ca 2,5 timme. Sedan vi utökade samarbetet med Riksbyggen, tidigare ISS, har styrelsearbetet minskat. Vi har nu rätt person på rätt plats och vi i styrelsen kan ägna tid åt att engagera oss i föreningens utveckling och projekt och inte samordna fastighetsskötare, snöröjare, elektriker, rörmokare, trädgårdsarbetare, parkeringsbolag, lokalvårdare, hissmaskinister och ventilationstekniker. Det gör Riksbyggen åt oss utifrån styrelsens order och beslut. Detta gör att styrelsearbetet inte är lika tidskrävande som det varit utan vi kan, med experthjälp från Riksbyggen ägna oss åt det som är roligt med styrelsearbetet! 

För att komma i kontakt med styrelsen eller delge synpunkter, ställa frågor, komma med önskemål hänvisar vi till Magnus Saxenbrinks mail. Han är vår administrativa förvaltare på Riksbyggen och spindeln i nätet för föreningen. Han sitter med på den första delen av våra styrelsemöten och håller sig på så sätt uppdaterad om dagsläget i föreningen. Han hjälper oss med offerter, kontakt med boende, samordning av entrepenörer osv. Han finns tillgänglig för oss i stor utsträckning och är en av anledningarna till att den tid vi lägger ner i styrelsen nu minskat. I och med detta hoppas vi att fler ska vilja vara med i styrelsen och engagera sig i sin förening när arbetet inte är så betungande som det kanske verkar utifrån. 

E-post:   

Styrelsen 2021

Ledamot/Ordförande
Kjell Berglund

Ledamot/Kassör
Ulf Hansen 

Ledamot 
Andreas Engström

Ledamot
Irena Karlsson 

Suppleant
Yvonne Nilsson Gauffin 

Suppleant
Catharina Fors 

Suppleant
Anna-Sofia Börjesson