Förråd

 

I föreningen finns flertalet förråd. Sedan styrelsen konverterade barnvagnsrum till förråd är kön eliminerad och det finns ett par lediga förråd kvar!

Det finns varmförråd i trapphusen samt kallförråd ute i gårdshusen.