Beställ nyckel

Här kan du beställa ny nyckel till lägenhetsdörren (om du har en hemmanyckel med blå fattning), bommarna för att köra in på gårdarna samt barnvagnsrummet till självkostnadspris. Uthämtning sker hos Tyresö Låsservice AB.
Du behöver få en rekvisition från styrelsen som du måste ha med till Tyresö Lås för att få ut nyckeln.
Övriga nycklar administreras ej av föreningen och de kan du beställa själv via valfri låsfirma.

Pris per nyckel: 255kr

Behöver du nya "taggar" mailar du ditt namn, interna lägenhetsnummer samt om du har access till kall-/varmförråd till  Du är berättigad lika många taggar som du har rum i din lägenhet + 1. Bor du i 3 rok har du rätt till fyra taggar.