Sopsortering

  • Hushållssopor : Matrester, blöjor, m.m.
  • Pappersinsamling : Alla typer av papper, wellpapp m.m. Tänk på att vika ihop papprena väl innan ni stoppar dem i kärlen.
  • Ofärgat glas : Glas som är vitt el. ofärgat. Kom ihåg att ta av metallock och korkar på flaskor och släng dem i Metallkärlet.
  • Färgat glas : Glas som är färgat.
  • Plast : Olika plastförpackningar. T.ex. smörföpackningar m.m. (Du behöver inte ta bort pappret på plastförpackningar)
  • Metall : Kärl för olika metaller. T.ex konservburkar, sprayflaskor och burklock.

 

Dock ej elektronik/elapparater, dessa slänger du i grovsoprummet.

OBS! Tänk på att förpackningar ska vara väl ursköljda innan ni kastar dem i sorteringen!

 Större avfall som faller under kategorin "grovsopor"

På grund av misskötsel har föreningen stängt grovsoprummet. Vi hänvisar nu till den kretsloypscentral som finns i Älta industriområde. 

https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/lamna/kretsloppscentraler/  

 

För mera info se:

http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/Sidor/default.aspx