Sopsortering

  • Hushållssopor : Matrester, blöjor, m.m.
  • Pappersinsamling : Alla typer av papper, wellpapp m.m. Tänk på att vika ihop papprena väl innan ni stoppar dem i kärlen.
  • Ofärgat glas : Glas som är vitt el. ofärgat. Kom ihåg att ta av metallock och korkar på flaskor och släng dem i Metallkärlet.
  • Färgat glas : Glas som är färgat.
  • Plast : Olika plastförpackningar. T.ex. smörföpackningar m.m. (Du behöver inte ta bort pappret på plastförpackningar)
  • Metall : Kärl för olika metaller. T.ex konservburkar, sprayflaskor och burklock.

 

Dock ej elektronik/elapparater, dessa slänger du i grovsoprummet.

OBS! Tänk på att förpackningar ska vara väl ursköljda innan ni kastar dem i sorteringen!

 

Grovsoprum

I grovsoprummet får du slänga allt utom Kyl/Frys, spis och byggmaterial som rymms i sopkärlden. 

Grovsoprummet ligger i det röda huset som är beläget mellan den blåa och gröna gården.

Grovsoprummet är öppet torsdagar mellan 19-19.30. Med vissa undantag så som vid storhelger.*

 

 

För mera info se:

http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/Sidor/default.aspx