Filterbyte!

Det är nu hög tid att byta ut filtren i köksfläkten.

Nya filter hämtas i styrelserummet vid dessa tillfällen:

Onsdagen den 4/10 kl. 19.00-21.00
Lördagen den 7/10 kl. 09.00-10.00
Måndagen den 9/10 kl. 18.00-20.00

Det är av stor vikt att vi alla byter ut våra igensatta filter för att ventilationssystemet skall fungera optimalt. Konsekvenser ifall så ej sker blir att ventilationssystemet måste jobba hårdare, vilket medför:

-Större risk för missljud
-Ökade driftkostnader
-Försämrad ventilation