Bredbandsbolaget/Telenor fusion

Sedan 2006 är Bredbandsbolaget (BB) en del av Telenorkoncernen. Telenor har beslutat att fusionera BB med Telenor. BB flyttas in i Telenor som blir vår nya avtalspart. Alla avtal som är skrivna med BB tas över av Telenor. Befinliga tjänster för oss som fastighetsägare och boende påverkas INTE av sammanslagningen. Leverans, fakturering och betalningssätt av nuvarande tjänster sker precis som tidigare. En fusionsplan mellan BB och Telenor har blivit gällande den 2018-01-15 och Telenor avser ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Fusionen innebär att samtliga tillgångar och skulder i BB övertas av moderbolaget Telenor. 

 

Ovanstående information kommer direkt från Bredbandsbolaget och Telenor. Ingenting ska alltså förändras men jag tänkte att det kunde vara bra att känna till om brev dyker upp från Telenor så det inte blir några onödiga missförstånd. 

 

Mvh Fia för styrelsen