Påminnelse!

Hej kära medlemmar i brf Snöstjärnan!

Vi påminner om extrastämman på onsdag 21/3 kl 19:00 i allianskyrkans serveringslokal! Extrastämman gäller, som tidigare angivet, beslut om förslaget till stadgeändring för bostadsrättsföreningen!

Mvh Styrelsen genom Fia