Hej!

Efter en uppdatering försvann alla begränsningar i tvättstugebokningen. Vi har nu lagt in begränsningar igen och följande gäller;

Varje hushåll kan ha max 2 bokningar per 7 dagarsperiod. Om man inte aktiverat sin bokning genom att gå in i tvättstugan inom 60 minuter kommer tiden släppas till övriga boenden! 

 

Väl mött/Styrelsen

Kära grannar och medlemmar,

som det ser ut i våra soprum är fullständigt oacceptabelt. Madrasser, gamla hårddiskar, rissäckar, lastpallar, mikrovågsugnar mm är grovsopor och ska hanteras på sådant sätt. Det finns en kretsloppscentral nära oss i industriområdet, Örkroken 15. Öppettider måndag-fredag 16-20, lördag och söndag 10-16. 

Styrelsen arbetar nu med att ta fram lösningar i form av kameraövervakning i soprummen där misskötsel beivras med straffavgift. Hur detta kommer administreras med avgifter och GDPR återkommer vi till inom kort. Enorma summor pengar får föreningen (alltså du och jag) betala för vårt beteende. Styrelsen återkommer under våren med information kring hantering. Arbetet med kameraövervakning påbörjas redan nu. 

Med vänlig hälsning, Styrelsen genom Fia 

Hej medlemmar i brf Snöstjärnan,

denna form av årsstämma som vi planerat till i år är förstås ny för oss alla. Den 15/12 beslutades på styrelsemötet att stämman helt genomförs med poströstning. Detta gör att en del pappersexercis behöver hanteras och bli rätt och riktigt. Vi ber därför om er förståelse i vårt beslut att skjuta upp årsstämman till den 24/2. 

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för brf Snöstjärnan 

Kära grannar,

Datum för årsstämman närmar sig och det är dags att inkomma med motioner för behandling i styrelsen. Vänligen skicka din motion till och märk ditt mail:

"Motion till stämma brf Snöstjärnan 2020" senast den 10 December 2020. 

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Hej,

just nu pågår ett projekt i föreningen gällande vindskivor/fönsterbleck. Vi önskar därför att ni meddelar  om färgen flagnar eller ni har andra skador på era utvändiga fönsterbleck. Vi uppmanar er att torka av/tvätta av de utvändiga fönsterblecken så att det blir tydligare huruvida det finns skador eller ej. 

Tacksamma för detta är,

Styrelsen