Hej! 

Nya vattenledningar i Älta – Almvägen stängs tillfälligt av för trafik

 

 

 

När arbetet med nya vattenledningar i Älta fortsätter behöver Almvägen stängas av för all motortrafik under cirka 5veckor. Tre busshållplatser flyttas från Almvägen/Oxelvägen till Ältavägen. Gång och cykel kan fortfarande använda Almvägen. För mer information hänvisas till Nacka Kommuns hemsida.

 

Almvägen avstängd för all motortrafik from 6/7-2020 och ca 5 veckor framåt

Nattarbete kommer utföras inför avstängningen en till två nätter v27 eventuellt v28 och i samband med återställning två till tre nätter vecka 32 och eventuellt vecka 33

//

Hej,

företaget som hanterar våra källsorteringssopor (blandat papper, färgat glas, plast osv) har missat att hämta våra kärl med blandat papper. De kommer nästa gång 26/6 men ska försöka komma tidigare.

Detta leder till berg av kartong, vilket redan hänt. Försök att platta till så mycket ni bara kan för att undvika en estetisk och sanitär katastrof i våra soprum. 

Med vänlig hälsning, Fia

Kära medlemmar och boende! 

I varje trapp finns nu upprättade barnvagnsrum. Det har visat sig att många vuxen- och ungdomscyklar är placerade därinne. Detta är INTE okej! 

I barnvagnsrummen ska barnvagnar och enstaka BARNcyklar placeras. Och vad är då en barncykel, ja det är ju godtyckligt. Kan vi säga upp till och med 20 tum? Hjälps åt här så att inte vi ungdomar och vuxna annekterar de utrymmen som är tilltänkta barntillbehör. 

Vi har nyligen gjort en rensning i cykelrummen och det är inte okej att "paxa" eller ha en "egen" parkering för sin cykel i ett cykelrum. Då får vi börja ta ut avgifter för hyra om folk ska ha samma plats till sin cykel. 

 

Med vänlig hälsning, Styrelsen genom Fia

Om du har behov av att utöka antalet uttag för bredband i din lägenhet finns nu möjlighet. 

För ett uttag är det en kostnad på 1700kr men om man önskar fler blir det billigare och billigare för varje uttag. Tanken är att många beställer kan vi ytterligare få ner priset förhoppningsvis. 

 

En icke-bindande intresseanmälan mailas till  och man har juni och juli på sig att göra detta. 1/8 är satt som sista datum för intresseanmälan. 

 

Med vänlig hälsning, Styrelsen genom Fia