Hej,

just nu pågår ett projekt i föreningen gällande vindskivor/fönsterbleck. Vi önskar därför att ni meddelar  om färgen flagnar eller ni har andra skador på era utvändiga fönsterbleck. Vi uppmanar er att torka av/tvätta av de utvändiga fönsterblecken så att det blir tydligare huruvida det finns skador eller ej. 

Tacksamma för detta är,

Styrelsen 

Hej!

Brf Snöstjärnan har nu ett eget bankgiro-konto som avgifterna framöver ska betalas till och detta kommer att framgå på nästa hyresavi. Simpleko är vår ekonomiska förvaltare som hanterar hyresaviseringen. Tidigare har avgifterna betalats till Simplekos bankgiro, men nu byts detta alltså ut till vårt egna. Hyresavier kan komma via Kivra (digital brevlåda), om ni har den tjänsten och avsändare är då Simpleko. Vill ni inte ha avin via Kivra ska man själv logga in och ta bort Simpleko som avsändare. Ni som idag inte tar emot avier digitalt kommer få de som vanligt med posten. 
Med vänlig hälsning, Styrelsen 

Hej allihop!
Nu finns ett nytt Snöstjärnenytt ute under Nyheter och Snöstjärnenytt

Väl mött//Styrelsen

Hej,

vi har tidigare upplevt vissa problem med kläder efter tvätt i våra allmänna tvättstugor. Vita "pulverliknande" fläckar på mörka kläder och vita kläder som färgas mörka. Om ni upplever problem liknande detta eller andra problem maila Magnus Saxenbrink för sammanställning och återkoppling till våra leverantörer!  

 

Väl mött/styrelsen 

Hej på er allihop!

Vi hoppas att alla har fått vara så friska som möjligt! Vi vill informera er (lite sent vi vet) att det rör sig hantverkare i trapphusen. Styrelsen har valt att göra en satsning på belysningen och samtlig armatur kommer bytas ut i trapphusen till sådana med rörelsedetektorer. Där det redan är utfört är det fantastiskt fint, vilket känns jättekul! Där väggarmaturen suttit är det skadat och färgen är borta. Innan Mera Elvisions arbete betraktas som avslutat kommer en målarfirma att fräscha upp väggarna i trapphusen! 

 

Ni ska alla ha fått information i era brevlådor om att stamspolning ska utföras från och med nästa vecka 41. Följ instruktionerna då det är viktigt att de får komma in hos alla! Det finns också information om kontaktperson om man har frågor. Plocka undan ORDENTLIGT runt era vattenkranar och brunnar så att inte era saker blir påverkade av arbetet! Be om hjälp om ni inte har möjlighet/förmåga till detta själva! 

 

Väl mött, Styrelsen.