Hej på er!

Nedan följer viktiga nyheter gällande vår bostadsrättsförening. Jag vill dock inleda, som vanligt, med en förhoppning att alla i grannskapet mår bra och att pandemin inte drabbar oss allt för hårt. Vi i sjukvården i Stockholm har sett en liten liten ljusning föregående vecka och vi hoppas att detta tillsammans med en ökad vaccinationstakt kan innebära början av slutet på det fruktansvärda som drabbat världen sedan februari 2020. 

Nu till nyheterna;

1. Hissar - en återinvestering av samtliga hissar påbörjas efter sommaren! Äntligen är det dags att påbörja arbetet med att byta ut samtliga hissar i föreningen. För att göra detta klokt och med en budget i balans kommer vi att byta ut två hissar per år. Efter sommaren startar arbetet på Lillvägen 24 och Lillvägen 34. Vi arbetar oss därefter igenom resterande fem under de kommande 2,5 åren. Detta för att föreningen fortsatt ska hålla rätt kurs ekonomiskt. Informationsblad sitter redan uppe i berörda portar och information kommer på hemsidan fortlöpande när vi närmar oss september. 

2. Soprummen - som ni vet är kameror installerade och nu aktiva i samtliga soprum. Styrelsen har noterat en stor och framför allt onödig kostnad för föreningen som utgörs av felaktigt hanterade sopor. Telefoner, mattor, stekpannor, säckar, hårddiskar och dylikt hör inte hemma i soprummen. De ska till kretsloppscentralen för korrekt återvinning/miljöhantering. Från och med nu kommer felaktig hantering av sopor i soprummen faktureras den som utför den felaktiga hanteringen med 1500 kr. Straffavgiften kommer på avi från Simpleko. Det handlar alltså om grovsopor som ställts i soprummen samt kartonger modell större som inte viks ihop korrekt och således tar upp ett helt kärl. Sopföretaget hanterar inte dessa utan att ta ordentligt betalt utav föreningen vilket innebär att vi allihop får betala för vad några enstaka personer gör.

Tack för förståelse och hör av er, som alltid, till  med synpunkter, frågor eller andra tankar! 

Med vänlig hälsning, Styrelsen genom Fia. 

Kära grannar och medlemmar,

som det ser ut i våra soprum är fullständigt oacceptabelt. Madrasser, gamla hårddiskar, rissäckar, lastpallar, mikrovågsugnar mm är grovsopor och ska hanteras på sådant sätt. Det finns en kretsloppscentral nära oss i industriområdet, Örkroken 15. Öppettider måndag-fredag 16-20, lördag och söndag 10-16. 

Styrelsen har nu monterat kameraövervakning i soprummen där misskötsel beivras med straffavgift. Hur detta administreras med avgifter och GDPR återkommer vi till inom kort. Enorma summor pengar får föreningen (alltså du och jag) betala för vårt beteende. Detta kan komma att resultera i avgiftshöjningar.  För att undvika avgiftshöjningar kan man helt enkelt lämna sina grovsopor, helt gratis (!), till Kretsloppcentralen i Älta industriområde. 

 

Styrelsen återkommer under våren med information kring hantering. Arbetet med kameraövervakning påbörjas redan nu. 

Med vänlig hälsning, Styrelsen genom Fia 

Hej!

Två containrar kommer att utplaceras 10-11 April på Vinkelhaksvägen respektive Lillvägen. Dessa är avsedda för grovsopor men inte för miljöfarligt avfall eller el-avfall. 

Passa på och gör er av med skrymmande avfall! Vi kämpar för att hålla våra soprum fräscha och ordningssamma. Hjälp oss i detta genom att använda containers nu i april samt Kretsloppscentralen i Älta industriområde! 

Med vänlig hälsning, Styrelsen genom Fia 

Hej!

Efter en uppdatering försvann alla begränsningar i tvättstugebokningen. Vi har nu lagt in begränsningar igen och följande gäller;

Varje hushåll kan ha max 2 bokningar per 7 dagarsperiod. Om man inte aktiverat sin bokning genom att gå in i tvättstugan inom 60 minuter kommer tiden släppas till övriga boenden! 

 

Väl mött/Styrelsen

Hej medlemmar i brf Snöstjärnan,

denna form av årsstämma som vi planerat till i år är förstås ny för oss alla. Den 15/12 beslutades på styrelsemötet att stämman helt genomförs med poströstning. Detta gör att en del pappersexercis behöver hanteras och bli rätt och riktigt. Vi ber därför om er förståelse i vårt beslut att skjuta upp årsstämman till den 24/2. 

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för brf Snöstjärnan