BRF Snöstjärnan tillämpar från och med 210801 sk avflyttningskontroller. Avflyttningskontroll bekostas av föreningen. 

Vid försäljning ska alla ansökningar om utträde ur föreningen komplettera med ett kontrollprotokoll. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts med otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningskontroll är ventilations-, värme- och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns och att inga otillåtna ändringar/installationer utförts. Om anmärkningar finns, bör säljaren åtgärda dessa alternativt överlåta åtgärderna på köparen. Observera att säljaren har upplysningsplikt gentemot köparen. 

Beställning av avflyttningskontroll görs hos  alt till Magnus Saxenbrink på telefon 08-602 37 25

Detta ska göras omgående när ett beslut om försäljning har fattats. Om beställning av avflyttningskontroll görs via mail är det viktigt att få med föreningens interna fyrsiffriga lägenhetersnummer. Alltså inte lantmäteriets utan det individuella i föreningen samt vilket telefonnummer ni nås på för boknings av tid. 

 

 

Hej!

Från och med nu sker ansökan om andrahandsuthyrning via Simplekos kundportal. Detta för att uthyrningen ska ske kontrollerat och, även om delar av styrelsen byts ut vid en stämma, ska det inte råda någon osäkerhet kring när kontrakt går ut eller vem som hyr ut i andra hand, till vem. Inloggning i portalen sker med mobilt eller vanligt bankID. Saknar man detta finns uppgifter för login på avgiftsavierna. 

Första gången man loggar in får man uppge sin mailadress. All kommunikation mellan dig och Simpleko sker sedan via denna mailadress. Framöver kommer troligen även köer till, och uthyrning av förråd och parkering ske via portalen. Gå därför in redan nu och registrera en mailadress!

En engångskostnad för andrahandsuthyrning kommer att debiteras den som hyr ut. Detta för att täcka de merkostnader och det merarbete som en andrahandsuthyrning innebär för föreningen och styrelsen. Andrahandsuthyrningar ska inte belasta föreningen i stort utan endast den som väljer att hyra ut sin lägenhet. Den maximala tiden för andrahandsuthyrning är 12 månader per bostadsrätt. 

Styrelsen arbetar för att föreningen ska fungera väl även om delar av styrelsen byts ut. De allra flesta i styrelsen, nu och historiskt sett, har jobb, familjer. och intressen. Det är därför viktigt att inte hänga upp viktiga uppgifter på enskilda personer i styrelsen. Vi vill också att fler ska vilja delta i styrelsearbetet och då är det viktigt att sådana här saker sköts externt. Då kan vi i styrelsen fokusera på underhåll, projekt och beslutsfattande. Vi avslutar detta räkenskapsår den sista augusti och ser fram emot ytterligare ett tillsammans i brf Snöstjärnan! 

 

Återigen, glad sommar!

Styrelsen genom Fia 

Hej!

Styrelsen har nyligen haft sista mötet inför sommaruppehållet. Nästa möte sker i augusti.

Vi vill därför avge en liten rapport över vad vi håller på med just nu!

- Trädbeskärning: En hel del träd på föreningens mark behöver beskäras, kronhöjas, putsas till. Detta arbete påbörjas 6/7 av Jacksons trädvård.

- Inventering har skett av stopp i avlopp. Vi kan, efter genomförd inventering, inte se att det skulle vara något stort problem i våra rör eller stammar. Vi avslutas därför bevakningen av dessa men återupptar den förstås vid frekventa jourutryckningar igen. 

- Gasolgrill, framför allt gasoltub, får ej förvaras/användas på inglasade balkonger. Detta med hänvisning till brandsäkerheten. Även om man öppnar sina glasrutor vid grillning finns det alltid risk för gasläckage från tuben och på en stängd, inglasad balkong kan detta få förödande konsekvenser. Det är alltså inte tillåtet med gasolgrill på inglasad balkong. Justering av trivselregler kommer att ske men för nu gäller denna nyhet som regel.

- När ni använder grillarna på lekplatserna är det viktigt att hälla vatten över den efter avslutad matlagning. Detta då dessa grillar blir glödheta under grillning. Eftersom de inte "ser ut" som vanliga grillar är det lätt hänt att barn går emot när de dessutom står hyfsat nära / i lekparkerna. Gällande den allmänna grillen som styrelsen nyss köpt in och står utanför gamla grovsoprummet behövs inget vatten efter avslutad grillning. Detta eftersom det är tydligt att det är just en grill och den står inte i anslutning till en lekpark. Däremot är det viktigt att man gör noggrant rent efter sig och städar av galler osv. Trevlig grillning!

- När vi diskar/sköljer av i våra diskhoar är det viktigt att torka ur stekpanna/kastrull med hushållspapper eller dylikt innan man sköljer de i diskhon. Fett som sköljs av rinner ner i rören och orsakar stopp och problem. Ta för vana att torka bort fettet med papper innan ni diskar!

- Snöröjningsavtalet med WeGo är uppsagt pga höga kostnader. Vi startar upphandling av ny snöröjare i samband med första mötet efter sommaruppehållet. 

Styrelsen nås fortsatt via Magnus Saxenbrink även under sommaren!

 

Glad sommar! 

önskar styrelsen genom Fia

Hej!

Nu finns stämmoprotokollet från årsstämman i februari under Mitt boende - föreningsstämma

Årsredovisningen för räkenskapsåret 19-20 finns under Föreningen - Mäklarinfo

 

Håll till godo!

Styrelsen genom Fia