Styrelsen består, i år, av åtta personer, fem ledamöter och tre suppleanter. Vi ses en gång i månaden och har styrelsemöte i ca 2,5 timme. Vi ägnar oss åt allt som rör en bostadsrättsförening. Från felanmälningar och önskemål från boende till planering för yttertak, trappstädning och ventilation. Föreningen är dessutom hyresvärd åt några hyresrätter som finns kvar sedan ombildningen samt åt Nacka kommun som hyr några lokaler utav föreningen. Vårt primära fokus är att alltid representera föreningen och ha föreningens bästa för ögonen. Detta innebär att balansera ekonomi, trivsel samt hållbarhet i våra fastigheter. 

För att komma i kontakt med styrelsen eller delge synpunkter, ställa frågor, komma med önskemål hänvisar vi till Magnus Saxenbrinks mail. Han är vår administrativa förvaltare på Riksbyggen och spindeln i nätet för föreningen. Han sitter med på den första delen av våra styrelsemöten och håller sig på så sätt uppdaterad om dagsläget i föreningen. Han hjälper oss med offerter, kontakt med boende, samordning av entrepenörer osv. Han finns tillgänglig för oss i stor utsträckning och är en av anledningarna till att den tid vi lägger ner i styrelsen nu minskat. I och med detta hoppas vi att fler ska vilja vara med i styrelsen och engagera sig i sin förening när arbetet inte är så betungande som det kanske verkar utifrån. Skulle man vilja träffa någon i styrelsen, eller kanske hela styrelsen är man välkommen att skriva till Magnus så ordnar vi en tid som passar! 

E-post:   

Styrelsen 2024

Ledamot/Ordförande
Fia Börjesson

Ledamot/Kassör
Ulf Hansen 

Ledamot 
Ann-Britt Hahrs

Ledamot
Lennart Sandebjer

Ledamot
Ingalill Järvin-Hahn

Suppleant
Andreas Engström

Suppleant
Mats Odelius

Suppleant
Sirpa Edin