BRF Snöstjärnan tillämpar från och med 210801 sk avflyttningskontroller. Avflyttningskontroll bekostas av föreningen och ska beställas av den avflyttande. Detta gäller även för hyresrätter. 

Vid försäljning ska alla ansökningar om utträde ur föreningen komplettera med ett kontrollprotokoll. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts med otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningskontroll är ventilations-, värme- och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns och att inga otillåtna ändringar/installationer utförts. Om anmärkningar finns, bör säljaren åtgärda dessa alternativt överlåta åtgärderna på köparen. Observera att säljaren har upplysningsplikt gentemot köparen. 

Beställning av avflyttningskontroll görs hos  alt till Magnus Saxenbrink på telefon 08-602 37 25

Detta ska göras omgående när ett beslut om försäljning har fattats. Om beställning av avflyttningskontroll görs via mail är det viktigt att få med föreningens interna fyrsiffriga lägenhetersnummer. Alltså inte lantmäteriets utan det individuella i föreningen samt vilket telefonnummer ni nås på för boknings av tid.