Man kan uppleva olika typer av störningar. Nedan är några exempel och svar på vad ni kan göra innan ni kontaktar styrelsen.

  • Röklukt kommer in i er lägenhet pga att en granne röker på balkongen
  • Man upplever att grannen ovanför "låter mycket" när denne tex går eller om barn leker

Svar:  Prata med din granne om hur du upplever det. Förhoppningsvis kommer denne att tänka på det framöver.

 

  • Spelar för hög musik/högljudd fest

 Svar:  Knacka på hos din granne och be dem sänka och hänvisa till våra ordningsregler. Om de inte lyssnar, kontakta polisen.
 Ber er att  INTE kontakta någon i styrelsen mitt i natten 

Allt som oftast löser man saker snabbast och enklast genom att prata direkt med varandra. Respektera dina grannar.

Fungerar ingenting av ovanstående - maila  Skriv ner datum, tid och art för störningen. Han återkommer i ärendet så att du får stöd.