Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade
av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.
Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

 

Kontakt:

För att komma i kontakt med valberedningen, maila 


Valberedningen 2022 består av:

Kjell Berglund

Catharina Fahlesson

Yvonne Gauffin-Nilsson