Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade
av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.
Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

 

Kontakt:

För att komma i kontakt med valberedningen, maila 


Valberedningen 2021 består av:

 

Sofia Myhrman - 0708 36 14 64

Jannicke Rinderud - 0733 39 90 63

Lennart Sandebjer - 0705 50 77 81