Hej!

Idag parkerar vi på Lillvägen

Imorgon parkerar vi på Vinkelhaksvägen 

Om någon råkat/råkar få en bot så hör av er till Magnus Saxenbrink så ordnar det sig! 
//Fia

*****NYA DATUM EFTER SNÖSMOCKAN I FÖRRA VECKAN****

Hej! 

Äntligen dags för sandupptagning. Följ nedan instruktion så undviker vi stenskott och parkeringsböter.

17 April - bilar parkeras på och längsmed Lillvägen för att sandupptagning ska kunna ske på Vinkelhaksvägen.

18 April - bilar parkeras på och längsmed Vinkelhaksvägen för att sandupptagning ska kunna ske på Lilllvägen samt på gårdarna. 

Väl mött,

Styrelsen 

 

Hej!

Kylaggregatet på torkskåpet behöver bytas. Reservdel är beställd men det är svårt att svara på när det kan stå klart. Det är på gång åtminstone!

Ha en underbar vårdag allihop! 
//Fia ordf. 

Kära medlemmar,

kan vi från styrelsen vänligen (och snälla snälla snälla!) få be alla att platta till sina kartonger. Skär upp tejp och platta till, hoppa på dom, riv, slit, ja gör vad som krävs. Det är hopplöst när kartongkärlen är överfulla av stora, kubiska kartonger. Det finns plats för dubbelt så mycket men bara om vi hjälps åt och plattar till! Det är inte så svårt eller jobbigt. Har man tagit kartongen till soprummet kan man säkert klara av att platta till den också. Sopor är något av det dyraste föreningen bekostar och ju fler kärl, desto dyrare. 

 

Tacksam för hjälp,

Fia 
ordförande brf Snöstjärnan

Hej alla! Vi har på stämman kommit överens om att ge kort info efter varje styrelsemöte för att informera om vad vi, i stort, går igenom. 

På gårdagkvällens möte gick vi bland annat igenom två stycken vattenskador där vi har pågående processer och fick gemensam information kring status på dessa. 
Vi gick igenom månadens snöröjningsfaktura och konstaterade att februari varit relativt snöfri! 
Genomförandet av att minska ner från fyra soprum till två diskuterades. Själva iordningställandet av soprummen (röda och blåa) har blivit väldigt fint tycker vi och ser fram emot
att se hur det faller ut.
En genomgång av ekonomin föredrogs av kassören och vi diskuterade hur vi alla tänkte kring omsättning av ett stort lån som ska ske senare 2024. Räntan på det lånet är i dagsläget mycket låg och kommer att förändras drastiskt. 
En offert för ommålning av trapphus diskuterades och vi ska se vad vi tror att föreningen kan mäkta med ekonomiskt avseende detta. Kostnaden måste vägas mot det faktum att det, på sina håll, finns stora behov av att göra just detta. Framför allt våra entréplan är nötta, skavda och har stora hål och märken på sina ställen. Enligt stämmobeslut sedan tidigare ska dock konsten på bottenplan finnas kvar. Diskussionen fortskrider. 
Våra tak ska enligt underhållsplanen få sig en översyn under 2024. Mer om detta när det blir dags! 
Ett avtal med en ny trappstädningsfirma är tecknat och kommer att börja gälla 1 Maj. Vi ser fram emot vad det kan ge oss för effekter avseende fräschare och renare känsla i trapphusen! 
Den obligatoriska ventilationskontrollen är genomförd. Några lägenheter kvarstår och detta slutförs under mars månad. Det blir återigen tydligt vilka kostnader ventilationen drar på sig för föreningens räkning då man på flertalet håll inte håller efter sin fläkt ordentligt. Detta avseende diskning av fettfiltret (gallret du ser under din fläkt) och allmän normal hantering av vred och lampknappar. Det är av största vikt att alla följer den instruktionslapp som delades ut i samband med OVK avseende rengöring för att undvika onödiga och dyra kostnader för oss alla. 
Kostnaden för tvättmedel diskuterades som en punkt. I dagsläget kostar det föreningen ett par hundratusen per år att hålla med tvätt- och sköljmedel. Alla nyttjar inte tvättstugorna, vissa tvättar många gånger per vecka och den olika behandling detta innebär är formulär för diskussion. Framför allt ur ekonomisk synvinkel. Fortsatt diskussion och information kommer att ske framgent. 
Vi har ett nytt elavtal inom kort med EON då kostnaderna för vårt befintliga med Vattenfall skulle komma att öka markant. Med Eon kvarstannar vi på dagens kostnader ungefär. 
Den entreprenad som sker utanför oss i samband med breddningen och gång/cykelbana har varit föremål för diskusison. Vår dialog med kommunen och trafikverket har fungerat bra och vi hoppas att det kommer något ur samtalen vi fört. 

 

Med vänlig hälsning, Fia 

Ordförande