Snöstjärnenytt publiceras inte längre. Sedan hemsidan blivit ett naturligt arbetsverktyg för de flesta av våra boende och mycket viktig info alltid kommer upp i analog form i portar osv så ser vi att Snöstjärnenytt spelat ut sin roll. 

 

SENASTE SNÖSTJÄRNENYTT

Snöstjärnenytt oktober 2020

ARKIV

Snöstjärnenytt december 2019

 Snöstjärnenytt Maj 2019

Snöstjärnenytt Augusti 2018

Snöstjärnenytt Januari 2018

Snöstjärnenytt Mars 2017

Snöstjärnenytt November 2017