Hej!

Efter en uppdatering försvann alla begränsningar i tvättstugebokningen. Vi har nu lagt in begränsningar igen och följande gäller;

Varje hushåll kan ha max 2 bokningar per 7 dagarsperiod. Om man inte aktiverat sin bokning genom att gå in i tvättstugan inom 60 minuter kommer tiden släppas till övriga boenden! 

 

Väl mött/Styrelsen

Hej medlemmar i brf Snöstjärnan,

denna form av årsstämma som vi planerat till i år är förstås ny för oss alla. Den 15/12 beslutades på styrelsemötet att stämman helt genomförs med poströstning. Detta gör att en del pappersexercis behöver hanteras och bli rätt och riktigt. Vi ber därför om er förståelse i vårt beslut att skjuta upp årsstämman till den 24/2. 

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för brf Snöstjärnan 

Kära grannar,

Datum för årsstämman närmar sig och det är dags att inkomma med motioner för behandling i styrelsen. Vänligen skicka din motion till och märk ditt mail:

"Motion till stämma brf Snöstjärnan 2020" senast den 10 December 2020. 

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Hej,

just nu pågår ett projekt i föreningen gällande vindskivor/fönsterbleck. Vi önskar därför att ni meddelar  om färgen flagnar eller ni har andra skador på era utvändiga fönsterbleck. Vi uppmanar er att torka av/tvätta av de utvändiga fönsterblecken så att det blir tydligare huruvida det finns skador eller ej. 

Tacksamma för detta är,

Styrelsen 

Hej!

Brf Snöstjärnan har nu ett eget bankgiro-konto som avgifterna framöver ska betalas till och detta kommer att framgå på nästa hyresavi. Simpleko är vår ekonomiska förvaltare som hanterar hyresaviseringen. Tidigare har avgifterna betalats till Simplekos bankgiro, men nu byts detta alltså ut till vårt egna. Hyresavier kan komma via Kivra (digital brevlåda), om ni har den tjänsten och avsändare är då Simpleko. Vill ni inte ha avin via Kivra ska man själv logga in och ta bort Simpleko som avsändare. Ni som idag inte tar emot avier digitalt kommer få de som vanligt med posten. 
Med vänlig hälsning, Styrelsen