Det är nu hög tid att byta ut filtren i köksfläkten.

Nya filter hämtas i styrelserummet vid dessa tillfällen:

Onsdagen den 4/10 kl. 19.00-21.00
Lördagen den 7/10 kl. 09.00-10.00
Måndagen den 9/10 kl. 18.00-20.00

Det är av stor vikt att vi alla byter ut våra igensatta filter för att ventilationssystemet skall fungera optimalt. Konsekvenser ifall så ej sker blir att ventilationssystemet måste jobba hårdare, vilket medför:

-Större risk för missljud
-Ökade driftkostnader
-Försämrad ventilation

 

 

 

Vecka 35 kommer arbetet med att rengöra och behandla våra tak att påbörjas. Betongtegelpannorna är angripna av alger, lavar och mossa. 

Arbetet kommer att utföras av ABC Fasadvård AB. Start sker på gröna gården och pågår under sammanlagt 7 veckor, med avslut vecka 41. De kommer att spola rent hängrännor och stuprör samt städa av på marknivå efter taken. 

Rengöringen kommer att ske med högtryck och brukar gå smidigt, men påverkar de boende som har uteplats. I viss mån även de som har balkong, främst högst upp då det kommer att stänka en del.En förutsättning för arbetets utförande är att samtliga uteplatser och balkonger skall vara tömda under arbetets gång, alltså de veckor då aktuell gård berörs.  

Detta för att undvika skador på egendom. Firman som utför rengöringen har inget ansvar för det som står på uteplatserna! Alltså, se till att ta bort allt! Annars ansvarar du själv för rengöring av mossa och annat skräp. 

TIDSPLAN 

Lillvägen 1-16Vecka 35 och 36 (28/8 t.o.m 10/9) 

Lillvägen 21-26 och 31-37Vecka 37 och 38 (11/9 t.o.m. 24/9) 

Vinkelhaksvägen 11-30Vecka 39 och 40 (25/9 t.o.m 8/10) 

Vinkelhaksvägen 1-10Vecka 41 (9/10 t.o.m. 15/10) 

Vid frågor går det bra att ringa Stefan, BRF Snöstjärnan tel.070-617 41 11. 

Med vänliga hälsningar 

BRF Snöstjärnans styrelse  

(Stefan Edentorp) 

Hej!

Här nedan följer en liten summering på de punkter som vi skulle återkomma om, som kom upp som frågor på årets stämma. 

 

    Not 2 (Rörelseintäkter) gällande Bredbandsbolaget. De är inte upptagna som någon speciell post i årsredovisningen, de nettas direkt mot fakturorna. Vilket betyder att vi får in 264 kr från varje hushåll och de skickar vi till Bredbandsbolaget och syns därför inte. Det är inte upptaget i årsredovisningen då de ska kvittas direkt mot kostnaden.  

Innan gruppanslutningen kom igång så var det lite strul vilket gjorde att vi inte skulle betala de första 3 månaderna (sommaren -15). 142 952 kr är för perioden vi skulle haft gratis och vi kommer gå igenom med styrelsen som var ansvarig för den perioden för att se vad som hänt då det bokats på detta år men var för jun-aug 2015. Vi behöver lite mer tid på oss att undersöka då ingen av den nuvarande styrelsen satt med under det året då gruppanslutningen gjordes.

    Not 6 (Personalkostnader) gällande löner, 24 038 kr. Föreningen hade sommarjobbare sommaren 2015. Dessa löner bokades i september det året vilket betyder att det hamnade på nästa räkenskapsår dvs. året 2015/2016. (Nya styrelsen tillsattes Januari 2016) En del av denna lön (ca 10 600 kr) betalades ut till Alper Aksoy då han gick in som konsult gällande vår gruppanslutning med Bredbandsbolaget.

Vi ber att få återkomma gällande ersättning från Bredbandsbolaget när det gäller dålig bild och ljud.

Mvh Styrelsen

 

Vi har fått kännedom om att det varit inbrott i två bilar på parkeringen på Vinkelhaksvägen under denna vecka.

Vi vill göra er uppmärksamma på detta och ser ni något misstänkt, kontakta polisen.

Var noga och töm era bilar på värdesaker, innan tjuven gör det...

Tack alla ni som kom igår på vår årliga stämma i Allianskyrkan.

Under kvällen så uppkom ett par frågor angående ekonomi som vi just då inte kunde svara på men som vi lovade att återkomma om.

För er kännedom så kommer Fia på måndag att ha ett möte med vår förvaltare ISS och vi kommer därefter publicera den information här på hemsidan.