Hej!

Nya portkoder gäller från 14/9 - se dessa genom att logga in med er blipp på respektive infotavla vid tvättstugorna. Den kod som tidigare gällt alla portar dygnet runt är utbytt då den fått spridning bland personer i området. 

Väl mött, 

Styrelsen genom Fia 

Hej! 

Vi har nu kommit igång med det nya avtalet och i och med det, de nya hastigheterna för vårt bredband. Nu kan ni ringa Bredbandsbolaget och be att få byta ut er router till en som kan hantera Wifi6 och de nya hastigheterna. Om ni bytt router senaste tiden är det ändå en idé att ringa och säkerställa att ni har en som klarar Wifi6. Stöter ni på patrull kontaktas

Väl mött,

Styrelsen genom Fia

BRF Snöstjärnan tillämpar från och med 210801 sk avflyttningskontroller. Avflyttningskontroll bekostas av föreningen. 

Vid försäljning ska alla ansökningar om utträde ur föreningen komplettera med ett kontrollprotokoll. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts med otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningskontroll är ventilations-, värme- och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns och att inga otillåtna ändringar/installationer utförts. Om anmärkningar finns, bör säljaren åtgärda dessa alternativt överlåta åtgärderna på köparen. Observera att säljaren har upplysningsplikt gentemot köparen. 

Beställning av avflyttningskontroll görs hos  alt till Magnus Saxenbrink på telefon 08-602 37 25

Detta ska göras omgående när ett beslut om försäljning har fattats. Om beställning av avflyttningskontroll görs via mail är det viktigt att få med föreningens interna fyrsiffriga lägenhetersnummer. Alltså inte lantmäteriets utan det individuella i föreningen samt vilket telefonnummer ni nås på för boknings av tid. 

 

 

Hej!

Från och med nu sker ansökan om andrahandsuthyrning via Simplekos kundportal. Detta för att uthyrningen ska ske kontrollerat och, även om delar av styrelsen byts ut vid en stämma, ska det inte råda någon osäkerhet kring när kontrakt går ut eller vem som hyr ut i andra hand, till vem. Inloggning i portalen sker med mobilt eller vanligt bankID. Saknar man detta finns uppgifter för login på avgiftsavierna. 

Första gången man loggar in får man uppge sin mailadress. All kommunikation mellan dig och Simpleko sker sedan via denna mailadress. Framöver kommer troligen även köer till, och uthyrning av förråd och parkering ske via portalen. Gå därför in redan nu och registrera en mailadress!

En engångskostnad för andrahandsuthyrning kommer att debiteras den som hyr ut. Detta för att täcka de merkostnader och det merarbete som en andrahandsuthyrning innebär för föreningen och styrelsen. Andrahandsuthyrningar ska inte belasta föreningen i stort utan endast den som väljer att hyra ut sin lägenhet. Den maximala tiden för andrahandsuthyrning är 12 månader per bostadsrätt. 

Styrelsen arbetar för att föreningen ska fungera väl även om delar av styrelsen byts ut. De allra flesta i styrelsen, nu och historiskt sett, har jobb, familjer. och intressen. Det är därför viktigt att inte hänga upp viktiga uppgifter på enskilda personer i styrelsen. Vi vill också att fler ska vilja delta i styrelsearbetet och då är det viktigt att sådana här saker sköts externt. Då kan vi i styrelsen fokusera på underhåll, projekt och beslutsfattande. Vi avslutar detta räkenskapsår den sista augusti och ser fram emot ytterligare ett tillsammans i brf Snöstjärnan! 

 

Återigen, glad sommar!

Styrelsen genom Fia