Almvägen avstängd!

Hej! 

Nya vattenledningar i Älta – Almvägen stängs tillfälligt av för trafik

 

 

 

När arbetet med nya vattenledningar i Älta fortsätter behöver Almvägen stängas av för all motortrafik under cirka 5veckor. Tre busshållplatser flyttas från Almvägen/Oxelvägen till Ältavägen. Gång och cykel kan fortfarande använda Almvägen. För mer information hänvisas till Nacka Kommuns hemsida.

 

Almvägen avstängd för all motortrafik from 6/7-2020 och ca 5 veckor framåt

Nattarbete kommer utföras inför avstängningen en till två nätter v27 eventuellt v28 och i samband med återställning två till tre nätter vecka 32 och eventuellt vecka 33

//