Publicerade dokument

Hej!

Nu finns stämmoprotokollet från årsstämman i februari under Mitt boende - föreningsstämma

Årsredovisningen för räkenskapsåret 19-20 finns under Föreningen - Mäklarinfo

 

Håll till godo!

Styrelsen genom Fia