Andrahandsuthyrning samt VIKTIG information

Hej!

Från och med nu sker ansökan om andrahandsuthyrning via Simplekos kundportal. Detta för att uthyrningen ska ske kontrollerat och, även om delar av styrelsen byts ut vid en stämma, ska det inte råda någon osäkerhet kring när kontrakt går ut eller vem som hyr ut i andra hand, till vem. Inloggning i portalen sker med mobilt eller vanligt bankID. Saknar man detta finns uppgifter för login på avgiftsavierna. 

Första gången man loggar in får man uppge sin mailadress. All kommunikation mellan dig och Simpleko sker sedan via denna mailadress. Framöver kommer troligen även köer till, och uthyrning av förråd och parkering ske via portalen. Gå därför in redan nu och registrera en mailadress!

En engångskostnad för andrahandsuthyrning kommer att debiteras den som hyr ut. Detta för att täcka de merkostnader och det merarbete som en andrahandsuthyrning innebär för föreningen och styrelsen. Andrahandsuthyrningar ska inte belasta föreningen i stort utan endast den som väljer att hyra ut sin lägenhet. Den maximala tiden för andrahandsuthyrning är 12 månader per bostadsrätt. 

Styrelsen arbetar för att föreningen ska fungera väl även om delar av styrelsen byts ut. De allra flesta i styrelsen, nu och historiskt sett, har jobb, familjer. och intressen. Det är därför viktigt att inte hänga upp viktiga uppgifter på enskilda personer i styrelsen. Vi vill också att fler ska vilja delta i styrelsearbetet och då är det viktigt att sådana här saker sköts externt. Då kan vi i styrelsen fokusera på underhåll, projekt och beslutsfattande. Vi avslutar detta räkenskapsår den sista augusti och ser fram emot ytterligare ett tillsammans i brf Snöstjärnan! 

 

Återigen, glad sommar!

Styrelsen genom Fia