OBS VIKTIGT

Hej!

Nya portkoder gäller från 14/9 - se dessa genom att logga in med er blipp på respektive infotavla vid tvättstugorna. Den kod som tidigare gällt alla portar dygnet runt är utbytt då den fått spridning bland personer i området. 

Väl mött, 

Styrelsen genom Fia