Dags för hissbyte!

I oktober påbörjas arbetet med att byta ut hissen på Lillvägen 34. I november händer detsamma på Lillvägen 24.  Entreprenören ber oss räkna med att vara utan hiss i upp till fyra veckor men förhoppningsvis går det fortare. 

Med vänlig hälsning, Styrelsen genom Fia