Hej!

Styrelsen har nyligen haft sista mötet inför sommaruppehållet. Nästa möte sker i augusti.

Vi vill därför avge en liten rapport över vad vi håller på med just nu!

- Trädbeskärning: En hel del träd på föreningens mark behöver beskäras, kronhöjas, putsas till. Detta arbete påbörjas 6/7 av Jacksons trädvård.

- Inventering har skett av stopp i avlopp. Vi kan, efter genomförd inventering, inte se att det skulle vara något stort problem i våra rör eller stammar. Vi avslutas därför bevakningen av dessa men återupptar den förstås vid frekventa jourutryckningar igen. 

- Gasolgrill, framför allt gasoltub, får ej förvaras/användas på inglasade balkonger. Detta med hänvisning till brandsäkerheten. Även om man öppnar sina glasrutor vid grillning finns det alltid risk för gasläckage från tuben och på en stängd, inglasad balkong kan detta få förödande konsekvenser. Det är alltså inte tillåtet med gasolgrill på inglasad balkong. Justering av trivselregler kommer att ske men för nu gäller denna nyhet som regel.

- När ni använder grillarna på lekplatserna är det viktigt att hälla vatten över den efter avslutad matlagning. Detta då dessa grillar blir glödheta under grillning. Eftersom de inte "ser ut" som vanliga grillar är det lätt hänt att barn går emot när de dessutom står hyfsat nära / i lekparkerna. Gällande den allmänna grillen som styrelsen nyss köpt in och står utanför gamla grovsoprummet behövs inget vatten efter avslutad grillning. Detta eftersom det är tydligt att det är just en grill och den står inte i anslutning till en lekpark. Däremot är det viktigt att man gör noggrant rent efter sig och städar av galler osv. Trevlig grillning!

- När vi diskar/sköljer av i våra diskhoar är det viktigt att torka ur stekpanna/kastrull med hushållspapper eller dylikt innan man sköljer de i diskhon. Fett som sköljs av rinner ner i rören och orsakar stopp och problem. Ta för vana att torka bort fettet med papper innan ni diskar!

- Snöröjningsavtalet med WeGo är uppsagt pga höga kostnader. Vi startar upphandling av ny snöröjare i samband med första mötet efter sommaruppehållet. 

Styrelsen nås fortsatt via Magnus Saxenbrink även under sommaren!

 

Glad sommar! 

önskar styrelsen genom Fia

Hej!

Nu finns stämmoprotokollet från årsstämman i februari under Mitt boende - föreningsstämma

Årsredovisningen för räkenskapsåret 19-20 finns under Föreningen - Mäklarinfo

 

Håll till godo!

Styrelsen genom Fia

Hej på er!

Nedan följer viktiga nyheter gällande vår bostadsrättsförening. Jag vill dock inleda, som vanligt, med en förhoppning att alla i grannskapet mår bra och att pandemin inte drabbar oss allt för hårt. Vi i sjukvården i Stockholm har sett en liten liten ljusning föregående vecka och vi hoppas att detta tillsammans med en ökad vaccinationstakt kan innebära början av slutet på det fruktansvärda som drabbat världen sedan februari 2020. 

Nu till nyheterna;

1. Hissar - en återinvestering av samtliga hissar påbörjas efter sommaren! Äntligen är det dags att påbörja arbetet med att byta ut samtliga hissar i föreningen. För att göra detta klokt och med en budget i balans kommer vi att byta ut två hissar per år. Efter sommaren startar arbetet på Lillvägen 24 och Lillvägen 34. Vi arbetar oss därefter igenom resterande fem under de kommande 2,5 åren. Detta för att föreningen fortsatt ska hålla rätt kurs ekonomiskt. Informationsblad sitter redan uppe i berörda portar och information kommer på hemsidan fortlöpande när vi närmar oss september. 

2. Soprummen - som ni vet är kameror installerade och nu aktiva i samtliga soprum. Styrelsen har noterat en stor och framför allt onödig kostnad för föreningen som utgörs av felaktigt hanterade sopor. Telefoner, mattor, stekpannor, säckar, hårddiskar och dylikt hör inte hemma i soprummen. De ska till kretsloppscentralen för korrekt återvinning/miljöhantering. Från och med nu kommer felaktig hantering av sopor i soprummen faktureras den som utför den felaktiga hanteringen med 1500 kr. Straffavgiften kommer på avi från Simpleko. Det handlar alltså om grovsopor som ställts i soprummen samt kartonger modell större som inte viks ihop korrekt och således tar upp ett helt kärl. Sopföretaget hanterar inte dessa utan att ta ordentligt betalt utav föreningen vilket innebär att vi allihop får betala för vad några enstaka personer gör.

Tack för förståelse och hör av er, som alltid, till  med synpunkter, frågor eller andra tankar! 

Med vänlig hälsning, Styrelsen genom Fia. 

Kära grannar och medlemmar,

som det ser ut i våra soprum är fullständigt oacceptabelt. Madrasser, gamla hårddiskar, rissäckar, lastpallar, mikrovågsugnar mm är grovsopor och ska hanteras på sådant sätt. Det finns en kretsloppscentral nära oss i industriområdet, Örkroken 15. Öppettider måndag-fredag 16-20, lördag och söndag 10-16. 

Styrelsen har nu monterat kameraövervakning i soprummen där misskötsel beivras med straffavgift. Hur detta administreras med avgifter och GDPR återkommer vi till inom kort. Enorma summor pengar får föreningen (alltså du och jag) betala för vårt beteende. Detta kan komma att resultera i avgiftshöjningar.  För att undvika avgiftshöjningar kan man helt enkelt lämna sina grovsopor, helt gratis (!), till Kretsloppcentralen i Älta industriområde. 

 

Styrelsen återkommer under våren med information kring hantering. Arbetet med kameraövervakning påbörjas redan nu. 

Med vänlig hälsning, Styrelsen genom Fia 

Hej!

Två containrar kommer att utplaceras 10-11 April på Vinkelhaksvägen respektive Lillvägen. Dessa är avsedda för grovsopor men inte för miljöfarligt avfall eller el-avfall. 

Passa på och gör er av med skrymmande avfall! Vi kämpar för att hålla våra soprum fräscha och ordningssamma. Hjälp oss i detta genom att använda containers nu i april samt Kretsloppscentralen i Älta industriområde! 

Med vänlig hälsning, Styrelsen genom Fia