Kära grannar!

Sent omsider kommer nu Snöstjärnenytt från Maj 2019. Det finns under Nyheter och Snöstjärnenytt. I nyhetsbladet finner ni också kontaktuppgifter till styrelse, teknisk och administrativ förvaltning. 

Vi ser fram emot en skön semester och önskar er en riktigt Glad Sommar!! 

Kära grannar,

på tisdag 15/1 kl 19:00 ses vi i Allianskyrkan för årets föreningsstämma! Föreningen bjuder på kaffe och kaka och vi går igenom årsredovisningen samt ser över styrelsen för kommande räkenskapsår. Jag vill, med detta, också meddela att det inte inkommit några motioner för årets stämma. 

 

Hjärtligt välkomna!

hälsar styrelsen genom Fia 

Hej!

Nu finns septembers snöstjärnenytt på hemsidan under Nyheter --> Snöstjärnenytt

Utskrivna exemplar finns i respektive trapphus

 

//Styrelsen genom Fia

Hej!

Då vädret fortsätter hålla i sig torkar målarfärgen relativt fort. Efter att ha talat med firman som målar parkeringslinjerna har vi kommit överens om att man kan nyttja sin parkeringsplats mellan 18-07 under den period ens parkeringsområde blir målat. Det är fortsatt viktigt att man kl 07 flyttar sin bil så att arbetet kan flyta på så smidigt som möjligt och minimera den tid vi behöver ägna åt detta. 

Man kan under dagarna parkera längs med Vinkelhaksvägen och Lillvägen utan att riskera böter. Detta gäller dock ej Solvägen som inte ingår i vårat område och som vi inte har någon som helst bestämmanderätt över. 

 

//Mvh Styrelsen genom Fia

Angående fotbollsspel och liknande på gårdarna gäller följande;

Barn och vuxna får spela fotboll/kubb, leka på gårdarna men ska undvika fasader och fönster på bostadshusen. Gårdshusens väggar går bra att spela emot men som sagt; undvik dina grannars ytterväggar och fönster! Om möjlighet finns, gå över solvägen och spela på gräsplanen med mål som finns där.

Fordon får inte köras på gårdarna, vare sig de går på el, bensin eller diesel. Bilar får köras in för i- och urlastning men ska köras med stor försiktighet. MC och mopeder ska i största möjliga mån ledas in på gårdarna med avstängda motorer. 

Tack för att vi tänker på varandras trivsel!

 

//Fia